விதிமுறைகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகள்

இந்த இணையதளத்தின் சில பக்கங்களில் சில விளம்பரங்களை காணக்கூடும். இவை யாழ்சிறியின் வர்த்தக பிரிவான யாழ்சிறி Ad (YARLSRI AD) கீழ்கண்ட விதிகளின் கீழ் அளிக்கப்படுகிறது YarlSri.com இணையதளங்களை பயன்படுத்தத்துவதன் மூலம் நீங்கள் இவ்விதிகளுக்கு கட்டுப்பட்டவராகிறீர்கள். YarlSri.com நீங்கள் முதன்முதலில் பயன்படுத்தத் துவங்கிய உடனே இந்த விதிகள் அமலுக்கு வருகின்றன. பின்வரும் விதிகள் அனைத்தையும் ஏற்று நடக்க நீங்கள் உடன்படாவிட்டால் YarlSri.com இணையதளங்களுக்கு நீங்கள் வராதீர்கள், அவற்றைப் பயன்படுத்தாதீர்கள் அல்லது அவற்றில் பங்களிப்பு செய்யாதீர்கள். இந்த விதிமுறைகளை யாழ்சிறி அவ்வப்போது மாற்றிக்கொண்டிருக்கும். எனவே, இவற்றை நீங்கள் வழமையாக கண்காணிக்க வேண்டியது அவசியம். YarlSri.com இணையத்தை நீங்கள் தொடர்ந்து பயன்படுத்தினால், புதுப்பிக்கப்பட்ட மற்றும் மாற்றப்பட்ட விதிமுறைகளை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டதாக பொருள் கொள்ளப்படும். இந்த விதி மாற்றங்களில் உங்களுக்கு உடன்பாடில்லாவிட்டால், இந்த இணையதளத்தை நீங்கள் பயன்படுத்துவதை நிறுத்திவிட வேண்டும். இந்த விதிமுறைகளுக்கும், YarlSri.com இணையத்தில் வேறு இடங்களில் இடம்பெற்றுள்ள அவ்விடத்துக்கு பொருத்தமான (உள் நிறுவன விதிகள் உட்பட) பிரத்யேக விதிகளுக்கும் இடையே முரண்பாடு காணப்பட்டால், அந்தந்த இடங்களில் காணப்படும் விதிமுறைகளே இறுதியானவையாக கொள்ளப்படும்.

எம்மைத் தொடர்பு கொள்ள

யாழ்சிறியின் நேயர்களாகிய உங்கள் கருத்துகளை அறிய நாங்கள் ஆவலாக இருக்கிறோம். உங்கள் கருத்துகள், கேள்விகள், கோரிக்கைகளை எங்களுக்கு எழுதி அனுப்புங்கள். பதில்பெற வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்பும் பட்சத்தில், உங்கள் முழு மின்னஞ்சல் முகவரி, இருப்பிட முகவரி ஆகியவற்றை தவறாமல் குறிப்பிடுங்கள். contact@yarlsri.com என்ற மின் அஞ்சல் முகவரிக்கு உங்கள் கருத்துக்களை அனுப்புங்கள். நீங்கள் அளிக்கும் தனிப்பட்ட தரவுகளை, செய்தி வழங்குதல் மற்றும் உங்கள் கருத்துக்களைக் கையாள்வதற்காக, யாழ்சிறி மற்றும் புகார்கள் மற்றும் நேயர்கள் தொடர்பு நடைமுறைக்கு உதவும் தொடர்புடைய சேவை வழங்குநருக்கு அனுப்பப்படும். யாழ்சிறி மற்றும் எமது சேவை வழங்குநர் தரப்பில், உங்கள் தரவுகள் எமது நினைவகக் கொள்கை மற்றும் தரவுகள் பாதுகாப்பு சட்டப்படி பாதுகாத்து வைக்கப்படும். ஊடக நிறுவனம் என்ற முறையில், நேயர்களின் கருத்துக்கள் மற்றும் அக்கறைகளுக்கு உரிய வகையில் தொடர்பு கொள்ளுதல் மற்றும் பதிலளிக்கும் வகையில், யாழ்சிறி உங்கள் தரவுகளை முறைப்படியான நலன்களுடன் நடைமுறைப்படுத்தும். உங்கள் தரவுகளை யாழ்சிறி எவ்வாறு கையாள்கிறது என்பதை மேலும் அறிந்துகொள்ள யாழ்சிறியின்

  • Privacy Policy
  • பக்கத்துக்கு செல்லுங்கள். உங்களது தனிப்பட்ட தரவுகளை நாங்கள் எவ்வாறு கையாள்கிறோம் என்பது குறித்து யாழ்சிறிக்கு நீங்கள் புகார் அளித்து, அதுதொடர்பான பதிலில் நீங்கள் திருப்தியடையலாம்.